ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ;

Ένα χειρουργείο – μια χειρουργική επέμβαση – είναι φυσικά ένας λόγος ανησυχίας για τους περισσότερους ασθενείς. Ωστόσο για τους περισσότερους είναι τα επακόλουθα της επέμβασης που είναι πιο σημαντικά, αυτό είναι ιδιαίτερα πιο εμφανές σε επεμβάσεις όπως οι αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος όπου ο στόχος είναι να επιστρέψει ο ασθενής σε μια ποιότητα ζωής που την έχει χάσει από καιρό. Οι ολικές αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Συχνές ερωτήσεις που έχουν ασθενείς είναι οι ακόλουθες :

Πότε μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου;

Εξαρτάται από την εργασία. Για τις περισσότερες ήπιες δραστηριότητες η επιστροφή στην εργασία στις 6 βδομάδες μετά την επέμβαση είναι λογική. Για εργασίες όμως όπου αναλαμβάνουν έντονες ή/και χειρονακτικές δραστηριότητες απαιτείται ένα διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

Πότε μπορώ να κάνω σπορ (αθλητικές δραστηριότητες);

Εξαρτάται από την δραστηριότητα. Οι αθλητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σωματική επαφή είναι καλύτερο να αποφεύγονται γενικώς μετά από επεμβάσεις αρθροπλαστικής. Αθλητικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν σωματική επαφή (όπως για παράδειγμα το γκολφ) συνήθως επιτρέπονται στις 6 βδομάδες μετά την αρθροπλαστική, αν και συνήθως είναι προτιμότερο στους 3 μήνες. Ορισμένοι χειρουργοί συμβουλεύουν ότι αθλήματα όπως το τένις ή το σκι είναι καλύτερο να αποφεύγονται μετά από μια ολική αρθροπλαστική.

Πότε μπορώ να έχω σεξουαλική επαφή;

Τι σε σταματά; Μετά από ολική αρθροπλαστική του γόνατος δεν υπάρχει κανένας φραγμός. Μετά από ολική αρθροπλαστική του ισχίου καλύτερα θα ήταν να είστε προσεκτικοί σε κάμψη του ισχίου περισσότερο από 90ο. Μπορείτε να κάνετε ότι θέλετε αλλά να έχετε αυτόν τον απλό κανόνα στο μυαλό σας. Επιπλέον υπάρχουν ειδικά φυλλάδια τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον γιατρό σας τα οποία δείχνουν ποιες στάσεις είναι καλύτερο να αποφεύγονται.

Πότε μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο;

Συνήθως οι 6 βδομάδες είναι ένα ασφαλές διάστημα μετά από μια ολική αρθροπλαστική του ισχίου ή του γόνατος. Τα περισσότερα καθίσματα αυτοκινήτων είναι αρκετά χαμηλά, θέτοντας μια ολική αρθροπλαστική του ισχίου σε κίνδυνο εξαρθρήματος. Επίσης τα γόνατα θα πρέπει να είναι ικανά να λυγίσουν τουλάχιστον σε ορθή γωνία για να μπορέσουν να κάνουν την οδήγηση άνετη. Γι’ αυτό μπορεί να χρειαστούν και 6 εβδομάδες. Όταν οδηγήσετε αυτοκίνητο τοποθετήστε το κάθισμα όσο πιο πίσω μπορείτε και ρίξτε την πλάτη έτσι ώστε να είστε άνετα. Για την ασφαλή οδήγηση μετά από μια ολική αρθροπλαστική απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν και ικανοποιητικά αντανακλαστικά τα οποία προϋποθέτουν να έχει επανέλθει μια μυϊκή ισχύς στο χειρουργημένο άκρο και να μην υπάρχει πόνος.

Πότε μπορώ να κάνω ιππασία ή να οδηγήσω ένα ποδήλατο; 

Ορισμένοι χειρουργοί συμβουλεύουν ότι τόσο η ιππασία όσο και το ποδήλατο θα πρέπει να αποφεύγονται μετά από ολική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος. Δεν είναι όλοι σύμφωνοι σε αυτό ωστόσο. Και οι δύο δραστηριότητες μερικές φορές είναι εφικτές αλλά ένα διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών θεωρείται ένα ασφαλές διάστημα.

Πότε μπορώ να σταματήσω να χρησιμοποιώ τις πατερίτσες μου (βακτηρίες);

Συνήθως ο φυσικοθεραπευτής θα σας συμβουλέψει γι’ αυτό. Ωστόσο οι περισσότεροι ασθενείς θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις πατερίτσες σε ένα διάστημα ενός μηνός μετά από μια ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος. Ωστόσο αυτός ο γενικός κανόνας πολλές φορές δεν ισχύει, έτσι κάποιοι ασθενείς πολύ πιο γρήγορα πετάνε την μία πατερίτσα ενώ άλλοι μπορεί να χρειαστούν μεγαλύτερο διάστημα. Επίσης σκόπιμο είναι να μην γίνεται απότομη μετάβαση από τις δύο πατερίτσες σε καμία υποστήριξη, αλλά μία μετάβαση όπου πρώτα εγκαταλείπετε την μία βακτηρία και κρατάτε την βακτηρία στην αντίθετη πλευρά του χειρουργημένου σκέλους. Το δε διάστημα που θα χρειαστεί να κρατήσετε την μία βακτηρία ποικίλει και αυτό από δύο έως τέσσερεις εβδομάδες. Για ορισμένους ασθενείς ή ορισμένες επεμβάσεις που χρειάζεται επιπλέον προσοχή και φροντίδα το διάστημα αυτό μπορεί να χρειαστεί να παραταθεί. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε επεμβάσεις επανεγχείρησης και σε πιο μεγάλους ηλικίας ασθενείς με πιο ασθενές μυϊκό σύστημα.

Πότε μπορώ να σταματήσω να φοράω τις αντιθρομβωτικές κάλτσες (κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης);

Είναι κοινή πρακτική οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος να φέρουν ελαστικές κάλτσες όσο είναι στο νοσοκομείο. Αυτές, συνδυαζόμενες με φαρμακευτική αγωγή, μειώνουν τον κίνδυνο της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής. Το σύνηθες διάστημα χορήγησης αντιπηκτικής – αντιθρομβωτικής αγωγής τόσο σε ολικές αρθροπλαστικές ισχίου όσο και γόνατος είναι τέσσερεις έως έξι βδομάδες και αυτό είναι και το διάστημα για το οποίο κρίνεται σκόπιμο να χορηγούνται οι ελαστικές κάλτσες. Η σωστή χρήση των ελαστικών καλτσών είναι να φοριούνται όλο το 24ωρο, ενώ μπορούν να αφαιρούνται όταν ο ασθενής βαδίζει και η μυϊκή δραστηριότητα βοηθά την κυκλοφορία του αίματος στις γάμπες και μειώνει τον κίνδυνο της θρόμβωσης. Ωστόσο επειδή οι κάλτσες μπορεί να είναι αρκετά ενοχλητικές για κάποιους ασθενείς ιδιαίτερα το καλοκαίρι και επειδή ο ρόλος τους είναι επικουρικός στην φαρμακευτική αγωγή, αρκετοί χειρουργοί συμβουλεύουν τους ασθενείς τους να αφαιρούν τις κάλτσες κατά την διάρκεια της νύχτας ή κάποιες ώρες όταν αυτές τους ενοχλούν.

Πότε μπορώ να ξαπλώσω στο πλευρό;

Όποτε θέλετε όσον αφορά τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος. Μετά από μια ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι καλύτερο να αποφεύγετε να ξαπλώσετε πάνω στο χειρουργημένο πλευρό σας για 6 βδομάδες. Όσον αφορά στην μη χειρουργημένη πλευρά μπορείτε να γυρνάτε και να κάθεστε όσην ώρα θέλετε με την προϋπόθεση όμως πάντα ότι το χρονικό διάστημα των πρώτων 6 βδομάδων θα υπάρχει ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατά σας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί κατά την διάρκεια του ύπνου το χειρουργημένο σκέλος που βρίσκεται προς τα άνω να γλιστρήσει μπροστά και να εξαρθρώσει το ισχίο σας.

Πότε μπορώ να καθίσω σε χαμηλή καρέκλα ;

Μετά από ολική αρθροπλαστική του ισχίου μάλλον ποτέ! Τα καθίσματα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 -50 εκατοστά ψηλά για να είναι ασφαλή. Μια καλή ιδέα είναι να σημειώσετε αυτό το ύψος στις βακτηρίες σας ώστε να ξέρετε αμέσως ποια καθίσματα είναι ασφαλή για να κάτσετε. Είναι επίσης χρήσιμο τα καθίσματα να έχουν χειρολαβές ώστε να βοηθήσει στο κάθισμα και στην έγερση. Μετά από την ολική αρθροπλαστική του γόνατος δεν υπάρχει όριο στο ύψος του καθίσματος καθώς ένα γόνατο είναι εξαιρετικά απίθανο να εξαρθρωθεί. Ωστόσο ο κανόνας του ύψους που ισχύει στα ισχία των 45 -50 εκατοστών βρίσκει εφαρμογή και μετά από μια ολική αρθροπλαστική του γόνατος γιατί σε αυτό το ύψος είναι πολύ πιο άνετο τόσο το κάθισμα όσο και η έγερση από το κάθισμα.

Πότε μπορώ να κολυμπήσω;

Από την στιγμή που το τραύμα έχει επουλωθεί μετά από μια ολική αρθροπλαστική του γόνατος αλλά γύρω στους 2 μήνες μετά από ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Το στυλ της πεταλούδας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο μετά από μια ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Ο λόγος είναι ότι εξασκεί μεγάλες δυνάμεις στο ισχίο. Μπορείτε να εξασκείται ακόμα και αυτό το στυλ μετά από ολική αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος αλλά να κολυμπάτε προσεκτικά.

Πότε θα μπορέσω να βάλω μόνος μου τα παπούτσια μου/τις κάλτσες μου ή πότε μπορώ να κόψω μόνος μου τα νύχια των ποδιών μου ;

Τρεις (3) μήνες μετά την επέμβαση. Προκειμένου να σκύψετε τόσο χαμηλά όπως είναι τα δάκτυλα των ποδιών σας και τα πόδια σας, η άρθρωση του ισχίου πρέπει να καμφθεί περίπου στις 90ο. Μετά από μια ολική αρθροπλαστική γόνατος μπορείτε να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες όποτε θέλετε.

Πότε μπορώ να ανεβοκατέβω σκαλοπάτια;

΄Οποτε το επιθυμείτε. Μερικές φορές είναι δύσκολο με δύο πατερίτσες, ιδιαίτερα εάν ο χειρουργός σας, σάς έχει συστήσει να μην φορτίζετε το χειρουργημένο σκέλος. Ωστόσο δεν υπάρχει μηχανικός λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να ανέβετε ή να κατέβετε κλίμακα απ’ την στιγμή που θα γυρίσετε σπίτι, αν βέβαια μπορείτε να το κάνετε. Συνήθως η άνοδος και κάθοδος από την κλίμακα είναι μια δραστηριότητα η οποία εκμαθαίνεται μέσα στο νοσοκομείο πριν από την έξοδο.

Πότε μπορώ να σηκώσω βάρος ή να κάνω τα ψώνια μου;

Περίπου 6 εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Είναι δύσκολο να σηκώσετε βάρη όταν χρησιμοποιείτε πατερίτσες ή περιπατητήρα. Επιπλέον άρση βάρους ή σκύψιμο απαγορεύεται μετά από ολική αρθροπλαστική του ισχίου για τις πρώτες 6 εβδομάδες.

Πότε μπορώ να μπω και να βγω στην μπανιέρα;

Καταρχάς το τραύμα σας είναι καλύτερο να μην βραχεί πριν από την αφαίρεση των ραμμάτων. Εκτός αυτού όταν θα μπορείτε να λυγίσετε το γόνατο ικανοποιητικά ώστε να μπείτε και να βγείτε από την μπανιέρα τότε θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό.

© 2017 hipkneesurgery.gr

Social Media

Back to top