Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρούσες οδηγίες έχουν στόχο να παράσχουν γενικές πληροφορίες για τις συνήθεις ενδείξεις της αρθροσκόπησης του ισχίου, τις προσδοκίες πριν από μία αρθροσκόπηση, τους σημαντικούς κινδύνους και γενικές οδηγίες για το αναμενόμενο πρόγραμμα αποθεραπείας. Σε καμμία περίπτωση δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις και ανάλογα με την ιδιαίτερη παθολογία του κάθε ασθενούς και τη συγκεκριμένη αρθροσκοπική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
Από την αρχή του 20ου αιώνα, όταν η αρθροσκόπηση του ισχίου θεωρείτο σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί, η επέμβαση αυτή έχει εξελιχθεί με άλματα. Σήμερα υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο χειρουργός μπορεί να συστήσει σε έναν ασθενή να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση του ισχίου. Μερικοί απο αυτούς αναφέρονται παρακάτω:

Οστεοαρθρίτιδα του ισχίου
Ρήξη στρογγύλου συνδέσμου
Οστεοχόνδρινη βλάβη

Πιθανώς οι δύο πιο συνηθισμένες ενδείξεις αρθρσκόπησης του ισχίου στις μέρες μας είναι η ρήξη του επιχειλίου χόνδρου και η συμπτωματική μηροκοτυλιαία πρόσκρουση ή ο συνδυασμός τους, στα οποία θα αναφερθούμε πιο εκτενώς:

 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η διάρκεια παραμονής θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της χειρουργικής επέμβασης, τη γενική κατάσταση υγείας, την ώρα της ημέρας που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση και άλλους παράγοντες.

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως υπό γενική αναισθησία, αλλά όχι πάντα. Εάν δοθεί γενική αναισθησία, μπορεί να συμπληρωθεί και με περιοχική αναισθησία.

Αρθροσκόπηση ισχίου σε πλάγια θέση

ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Αρθροσκόπηση του ισχίου σε ύπτια θέση

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Οι παραπάνω υποδείξεις είναι μόνο ενδεικτικές. Ο χειρουργός ή/και ο φυσικοθεραπευτής σας μπορεί να σας υποδείξουν συμπληρωματικές θέσεις – κινήσεις προς αποφυγή.

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
Όλες οι χειρουγικές επεμβάσεις ενέχουν κινδύνων, παρότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση τους. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι παροδικές ή μόνιμες. Ευτυχώς οι μόνιμες επιπλοκές από την αρθροσκόπηση του ισχίου είναι σπάνιες, η πλειονότητα είναι παροδικές. Υπάρχουν ωστόσο κίνδυνοι που περιλαμβάνουν τους γενικούς κινδύνους από την γενική αναισθησία και ειδικοί κίνδυνοι από την αρθροσκόπηση του ισχίου.

Έχουν αναφερθεί επιπλοκές να συμβαίνουν σε ποσοστό 5% των ασθενών και συνηθέστερα σχετίζονται με παροδική αιμωδία/αλλοιωμένη αισθητικότητα στη βουβωνική χώρα και τα γεννητικά όργανα. Η αιτία είναι συνδυασμός της διάτασης της άρθρωσης του ισχίου και της πίεσης στη βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Παρότι υπάρχει ο θεωρητικός κίνδυνος το μούδιασμα να είναι μόνιμο, στην πλειοψηφία υφίεται πλήρως μέσα σε λίγες ημέρες. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν, αλλά δε περιορίζονται σε: έλκη και φλύκταινες, λοίμωξη, κάταγμα, επιδείνωση του πόνου, αιμορραγία, παρέσεις νεύρων, εγκατάλειψη της επέμβασης, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, θραύση εργαλείου, εξαγγείωση ορού, καθυστερημένη επούλωση τραύματος. Ωστόσο πολλές από αυτές τις επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες. Επι παραδείγματι, το ακριβές ποσοστό της λοίμωξης μετά από αρθροσκόπηση ισχίου είναι άγνωστο, αλλά οπωσδήποτε είναι σημαντικά μικρότερο του 1 στα 1000.

© 2024 Αναστάσιος Λιλικάκης

Social Media

Back to top